Samodzielne projektowanie kart QSL za pomocą programu GIMP

Jeśli chcesz samodzielnie zaprojektować swoje karty QSL za pomocą programu GIMP, może to szybko stać się przytłaczające. W tym przewodniku znajdziesz najważniejsze kroki, wyjaśnione w prosty sposób.

Przygotowanie

GIMP, podobnie jak Photoshop, jest programem graficznym opartym na pikselach. W przeciwieństwie do Photoshopa jest on jednak darmowy i można go pobrać tutaj: www.gimp.org.

Po pobraniu następuje prosta instalacja typowa dla danego systemu (Windows / macOS).

Szablon karty QSL dla programu GIMP można pobrać z poniższego łącza. Jest on już stworzony w odpowiednim formacie i z najważniejszymi elementami.

Krok 1: Utwórz dokument

Pod „Plik > Nowy” (Ctrl + N) najpierw tworzymy nowy dokument z następującymi ustawieniami:

  • Szerokość 146 mm *
  • Wysokość 96 mm *
  • Jako jednostkę wybieramy milimetry
  • Rozdzielczość powinna wynosić 300 pikseli / cal

* Wymiary obejmują 3 mm spadu na stronę. Różni się on w zależności od drukarki i jest odcinany podczas produkcji, aby zapobiec białemu „błyskowi”. Należy o tym pamiętać podczas tworzenia motywu i zachować wystarczającą odległość od krawędzi, z ważnymi elementami obrazu i tekstami.

Krok 2: Wstaw obraz tła

Następnie wybieramy odpowiednie zdjęcie.
Używając funkcji przeciągnij i upuść (z wciśniętym lewym przyciskiem myszy), po prostu przeciągamy plik do obszaru roboczego w programie GIMP. Aby obraz wypełnił cały obszar roboczy, wybieramy teraz „Narzędzia > Transformacja > Skala” (Shift + S). Za pomocą punktów narożnych, które się pojawiły, możemy skalować element, przytrzymując lewy przycisk myszy.

Wskazówka

Dużą liczbę obrazów do bezpłatnego użytku można pobrać ze strony www.pixabay.com.

Krok 3: Dodaj znak wywoławczy / tekst

Aby dodać tekst, wybieramy narzędzie tekstowe, klikając lewym przyciskiem myszy odpowiedni symbol (lub klawisz „T” na klawiaturze). Następnie możemy dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu.

Następnie klikamy na obszar roboczy i wpisujemy nasz tekst lub znak wywoławczy.

Wskazówka

Duży wybór czcionek jest dostępny pod adresem www.dafont.com, które można pobrać bezpłatnie.

Krok 4: Dodaj efekty

Najpierw powielamy naszą warstwę tekstową. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwę i wybieramy „Duplikuj warstwę”.
Za pomocą górnego paska wybieramy teraz „Filtr > Renderuj > Lawa”. Tutaj możesz wykazać się kreatywnością i eksperymentować, łączyć filtry itp.
Na przykład zastosowaliśmy filtr „Światło i cień > Lens reflex” do obrazu tła i przetworzyliśmy tekst za pomocą filtra zniekształceń „Fale”.

Tak jak poprzednio, po prostu przeciągamy plik na obszar roboczy z wciśniętym przyciskiem myszy.
Aby zmienić pozycjonowanie, wybieramy narzędzie „Move” (klawisz „M”) i przesuwamy element z wciśniętym lewym przyciskiem myszy oraz skalujemy go do żądanego rozmiaru (Shift + S).
Poprzez „Kolory > Odwróć” możemy teraz pokolorować logo na biało. W sekcji kolorów znajduje się również wiele innych opcji regulacji kolorów.

Krok 6: Zapisz

Na koniec możesz zapisać szablon w „Plik > Zapisz jako” (Shift + Ctrl + S). Plik ten można otworzyć ponownie w dowolnym momencie, aby wprowadzić kolejne zmiany w projekcie.
Aby móc wydrukować karty QSL, należy je wyeksportować jako plik .jpg lub .png w „Plik > Eksportuj do” (Shift + Ctrl + E). Następnie możesz po prostu wysłać nam ostateczny projekt wygodnie przez e-mail podczas składania zamówienia.

Projektowanie kart QSL za pomocą GIMP-a zbyt skomplikowane?

W naszym sklepie znajdziesz intuicyjny edytor do projektowania kart QSL. Możesz wybrać jeden z naszych szablonów lub stworzyć swój projekt od podstaw.